Skeptiske brukergrupper

En rekke brukergrupper setter spørsmålstegn ved prosessen som skal gi Norge nye redningshelikoptre, og ved om NH-90 er et rett valg.