Ingen plass for skippertak

Jusstudentene i Bergen må forberede seg til undervisningen. Hvis ikke, nektes de å ta eksamen.