Humanetikere ut mot åndemaning

Med ny liturgi for åndsutdrivelser har Den norske kirke utspilt sin rolle som statskirke, mener spesialrådgiver Levi Fragell i Human Etisk forbund.