Inviterer andre domstoler til å gi Toska forvaring

Stavanger tingrett er overbevist om at David Aleksander Toska står bak ranet av Postens brevsenter, og inviterer en annen domstol til å idømme ham forvaring.