Forsvaret klarer ikke å kutte nok

For tre år siden ble det besluttet å redusere antall stillinger i Forsvaret med 5000 innen utgangen av 2005. Ca. 3700 stillinger mangler fortsatt på å nå målet.