Slipper fengsel etter sexfelle

Seks unge menn er dømt til samfunnsstraff etter at de lurte to andre menn i sexfeller i Ski.