Gro flytter til Frankrike

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland bosetter seg i Frankrike når hun går av som generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO) i juli i år.