Mulla Krekar utvises - på papiret

Myndighetene utviser mulla Krekar og fratar ham en rekke rettigheter i Norge. Men det kan ta vinter og vår før Krekar faktisk blir bortvist fra landet.