Ringeriksbanen ille ute

Utsiktene til å få korta ned Bergensbanen med ein snau time mellom Hønefoss og Oslo, blir stadig dårlegare. No er det lokal motstand også på Hønefoss.