Barn møtte fredsprisvinneren med stor jubel

Om lag 400 femte- og sjetteklassinger møtte fredsprisvinneren Muhammad Yunus med jubel og vimpelvifting i Christiania Teater søndag like før Yunus skulle motta prisen i Oslo Rådhus.