Regjeringen dropper WTO-løfter

Regjeringen snur i WTO-saken. Alle løfter om vesentlige kutt droppes. - Samlet landbruksstøtte skal opprettholdes, står det i statsbudsjettet.