Kvalitetssikrer granskingsrapport

Styret og administrasjonen i Redningsselskapet arbeider nå med å kvalitetssikre granskingsrapporten det eksterne utvalget nylig la frem.