Likestillingsombudet vil endre kirkeloven

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås mener kirkeloven må endres for å hindre diskriminering av enkelte grupper ansatte i Den norske kirke.