- Fra vanlig arbeid til sjokk

Fire ansatte i NOKAS pilte vekk i en voldsom fart da de fikk øye på David Toskas ranslag i bakgården.