Bransjen ikke imot småbåtsertifikat

Båtbransjen er ikke prinsipielt imot at det innføres krav om sertifikat for å føre småbåter her i landet. Forutsetningen er at målsettingen er klart definert og står i forhold til virkemidlene. Hittil har en grundig utredning vært fraværende.