8000 fedre får ikke pappaperm

8000 fedre får ikke pappapermisjon fordi mødrene ikke har jobbet lenge nok i Norge. Selvstendig opptjeningsrett blir neppe innført før om fire år.