Leger i kø for turnustjeneste

Over 100 nyutdannede leger står i kø for å få turnustjeneste her i landet.