Juryens begrunnelse

Se hvorfor akkurat disse ti byggverkene er nominert fra Vestlandet.