Aust-Europa trugar småbedrifter

Både norsk lønsnivå og norske bedrifter kan vere truga av at over 20.000 arbeidsinnvandrarar har kome frå Aust-Europa sidan EU utvida med ti nye medlemsland i fjor. Det meiner forskingsdirektør Jon Erik Dølvik i forskingsstiftinga Fafo.