• DÅRLEGARE: - I staden for ei god nevrokirurgisk avdeling får vi no to dårlegare, seier Erling Myrseth, avdelingsleiar ved Nevrokirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssjukehus.<p/>FOTO: RUNE SÆVIG

Kranglar om å opererere hjernesvulstar

Før hadde hjernekirurgane i Bergen monopol på planlagde hjernesvulstoperasjonar. No får også Stavanger-kirurgane lov. - Katastrofalt, meiner fagfolk i Bergen.