Framleis mange førelesingar og lite rettleiing

Studentane meiner at det framleis er ei stund att til intensjonane i Kvalitetsreforma er oppfylde. Det viser ei ny undersøking.