Det blir ikke streik

Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om en løsning i årets hovedoppgjør. Det generelle kronetillegget blir null kroner.

INGEN STREIK: Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om en løsning i årets hovedoppgjør. Fra venstre Fellesforbundets leder Jørn Eggum, riksmekler Nils Dalseide, Kine Steinsvik og Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.
PÅ OVERTID: Meklingen mellom Norsk Industri og Fellesforbundet fortsatte utover natten. Riksmekler Nils Dalseide i midten.
  • NTB
  • Aftenposten
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Riksmegler Nils Dalseide bekrefter at partene er enige. Løsningen ville ikke vært mulig uten regjeringens hjelp, sier han til Aftenposten (abo).

— Og definitivt ikke med det innholdet det har fått.

Partene sendte ifølge avisen brev til statsministeren om permitteringsreglene, og fikk svar på det fra statsministeren. Regjeringen vil utvide permisjonstiden fra 30 til 52 uker.

Statsministeren er også villig til å se på loven om tjenestepensjoner i privat sektor, sier Dalseide.

Det generelle kronetillegget blir null, men lokale tillegg vil gi en samlet lønnsvekst som anslås til 2,4 prosent i år.

Fellesforbundet fornøyd

Lederen av Fellesforbundet, Jørn Eggum sier at kjøpekraften er sikret, og hevder at de som har sakket akterut i de siste oppgjørene får et løft.

Blant annet får de ansatte i tekoindustrien et tillegg på to kroner timen.

Eggum mener også at den nye avtalen gjør det vanskeligere å bruke svært billig utenlandsk arbeidskraft.

I oppspillet til meglingen ble det skapt usikkerhet rundt pensjon. Men bergenseren Eggum er glad for at LO-lederen, megleren og NHO stiller opp med regjeringen for å få forandringer på dette området.

— Det kan bli pensjon fra første krone, vi får se på utredningen, sier Eggum til Aftenposten.

Ikke kronetillegg

Stein Lier Hansen i Norsk Industri uttrykker tilfredshet.

— Vi er fornøyd med at vi får lønnsveksten videre ned. Det er ikke gitt kronetillegg i det generelle oppgjøret, det er null, sier Lier Hansen.

— Vi er også fornøyde med at vi får støtte fra regjeringen med å utvide permitteringsreglene, og at vi utreder pensjonsordningen basert på den enigheten vi har hatt med Fellesforbundet. Viktig for oss at vi unngikk å tariffeste pensjonsordninger, derfor er jeg fornøyd. men Fellesforbundet er en tøff motstander og har fått seire vi må leve med.

Lier Hansen sier at han er glad for at arbeidsgiverne slipper "brede kollektive ordninger", nettopp slike pensjonsordninger LOs representantskap ønsket.

Pensjon, sosial dumping og lønnstillegg var de tre hardeste nøttene som måtte knekkes. Lønnsspørsmålet kom ikke på dagsorden før meglingsfristen var overskredet. Da gjensto også endelig enighet i de andre store spørsmålene.

Var de ikke blitt enige ville det blitt storstreik i industribedrifter over hele landet.

Presenteres nå

Hele løsningen presenteres nå på en pressekonferanse som riksmegler Nils Dalseide har kalt inn til, klokken 12.45 søndag.

Partene kom til enighet først tretten timer på overtid. Meglingsfristen var midnatt natt til søndag.

Lønn, reisebestemmelser, problematikk rundt sosial dumping og ikke minst pensjon har vært sentrale stridstema i meglingen.

Hvis partene ikke hadde blitt enige, ville norsk industri blitt rammet av en storstreik.

På overtid

Overenskomsten i det såkalte frontfaget er spesielt viktig, fordi den danner et viktig grunnlag for øvrige meglinger utover våren.

Lønn, reisebestemmelser, problematikk rundt sosial dumping og ikke minst pensjon var sentrale stridstema i meglingen.

Sist det var hovedoppgjør, i 2014, ble Norsk Industri og Fellesforbundet enige drøyt 18 timer etter fristen. Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen sa søndag morgen at han håpet årets megling ikke ville slå den rekorden.

Hvis partene ikke hadde blitt enige, vil 26.000 LO-medlemmer gått ut i streik, ifølge Fellesforbundet. Det ble meldt plassfratredelse for 800 bedrifter tilsluttet Norsk Industri og bedrifter som arbeidsgiverforbundet har direkteavtale med.

Allerede da Riksmekleren møtte pressen like før midnatt, understreket Dalseide at det lå an til en lang natt med megling. Det ble det også.

Økonomisk gråvær

Arbeidsgiverne har i forkant av meglingen pekt på oljenedtur, svak økonomisk vekst og økende ledighet som argumenter for et svært moderat oppgjør. Lier-Hansen gikk på forhånd ut og varslet at dette ville bli et rent nulloppgjør.

Arbeidstakerne krevde imidlertid at kjøpekraften opprettholdes og at ordninger rundt reisebestemmelser, som borteboertillegg, ikke endres i deres disfavør.

Overenskomsten i det såkalte frontfaget er spesielt viktig, fordi den danner et viktig grunnlag for øvrige meglinger utover våren.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det innebærer at partene i tillegg til å forhandle lønn, også skal revidere tariffavtalen. I forkant av meglingen har pensjon blitt trukket frem som et av de vanskeligste områdene å komme til enighet på.

Dersom det hadde blitt streik, vil det rammet virksomheter som allerede er i en vanskelig situasjon. Fellesforbundets oversikt viste at flest vil blitt tatt ut i de oljedominerte vestlandsfylkene Hordaland (4.035 ansatte) og Rogaland (3.505 ansatte).

Publisert: