— Vi kan ikke risikere at noen som kunne ha fått blitt, ikke blir inkludert i gjennomgangen, sier KrFs Geir S. Toskedal.

SV-forslaget

SV har foreslått ny gjennomgang for alle utsendte, lengeværende asylbarn i tidsrommet 1. januar til 8. desember 2014. KrF mener det riktige er å ta en gjennomgang av alle saker fra 1. juli 2014 til dags dato.

KrF vil sikre seg at familier og asylbarn, som er sendt ut, har vært klar over endringene som ble vedtatt i desember i fjor om at de kunne få prøvd sakene sine på nytt.

Toskedal er saksordfører for SVs representantforslag om å sikre alle utsendte ny behandling. Kommunalkomiteen på Stortinget skal etter planen avgi sin innstilling i saken på torsdag. Toskedal vil innlevere sine merknader senere i dag.

Uenig: KrFs Geir S. Toskedal mener regjeringen har sviktet, og krever full gjennomgang av alle saker med utviste, lengeværende asylbarn fra 1. juli 2014 og til dags dato. FOTO: LARS IDAR WAAGE

Anundsen avviserJustisminister Anders Anundsen (Frp) har oversendt et brev til kommunalkomiteen med sin vurdering av SV-forslaget. Brevet er datert 24. februar og er dermed skrevet før det ble klart hvilke krav Venstre og KrF stiller til regjeringen for å avslutte saken om asylbarna.

I brevet avviser Anundsen forslaget om fornyet behandling for asylbarna.

Barna forslaget omhandler, er i hovedsak «barn i familier som har oppholdt seg ulovlig i landet i lang tid etter endelig avslag på asylsøknad», skriver han, og han viser til at det ikke er vanlig å gi regler tilbakevirkende kraft.

«Utgangspunktet i forvaltningsretten er at et regelverk gjelder frem til det blir endret. Forslaget vil således avvike fra det som er vanlig i saker hvor regelverk endres. «

KrF beklager

— Jeg beklager at det drar ut i tid med en oppfølging av samarbeidsavtalen KrF og V har inngått med regjeringen. Jeg hadde håpet på at en løsning kunne blitt skissert i statsrådens brev, men det er avvist. Det gjenstår å se hvordan regjeringen vil rydde opp i dette, sier Toskedal.

Han minner om at KrF har støttet opp om avtalen på utledningsfeltet på de områdene som dreier seg om innstramming.

— Jeg regner med at regjeringen står for den avtalen de har inngått, sier han.

Men det er ingenting som tyder på at Fremskrittspartiet ønsker å komme V og KrF i møte.

- Asylavtalen er fulgt opp

Frp-leder Siv Jensen sa i morges til NRK at «vi har en avtale som er fylt opp på en god måte, og som ikke minst vil komme til å kunne gi gode resultater, sett med KrF og Venstres øyne, i tiden som ligger foran oss.»— Vi har en balanse mellom innstramminger på den ene siden og oppmykinger på den andre. Knut Arild Hareide, som partileder i KrF, gir uttrykk for det KrF mener i denne saken, og så er Frp like klare på hva vi mener, nemlig at vi har oppfylt vår del av avtalen, og at det er uheldig hvis forskrifter får tilbakevirkende kraft, sa Jensen.

Flere muligheter

Saken om asylbarna ruller nå videre på ulike arenaer. Kontroll- og konstitusjonskomiteen avgir sin innstilling i sin sak senere i dag.

Det er allerede kjent at Ap, SV og Sp vil uttrykke mistillit til justisminister Anders Anundsen i innstillingen, mens KrF, V og Miljøpartiet De Grønne vil fremme sterk kritikk, og at H og Frp avviser all kritikk mot Anundsen.

På Stortinget er spenningen stor om det kommer noe nytt innspill fra regjeringen til kommunalkomiteens behandling av SVs representantforslag, alternativt om statsminister Erna Solberg og regjeringen tar noe initiativ for å komme KrF og V i møte på selvstendig grunnlag, eksempelvis gjennom en instruks om ny gjennomgang av asylsakene.