Resultat før skatt ble 314 millioner kroner i fjor, mot 210 millioner kroner året før. Driftsresultatet økte på sin side med 37,2 prosent — fra 328 til 450 millioner kroner - i løpet av 2014. Da skatten var betalt, satt Nortura igjen med et overskudd på 242 millioner kroner, som er nesten en fordobling av resultatet for 2013 på 125 millioner kroner.

— Jeg er tilfreds med et tydelig forbedret årsresultat for konsernet, hvor vi har nådd mange av målene vi har satt oss. Samtidig er det en stor utfordring for oss at marginene reduseres ytterligere, sier Sveinung Svebestad, styreleder i Nortura.

Omsetningen økte med nesten 2 milliarder kroner til 21.994 millioner kroner.