• FÅ DØDSFALL: Rundt 3000 personer smittes av tarmbakterien Campylobacter hvert år i Norge. I svært få av tilfellene fører smitten til dødsfall, ifølge Folkehelseinstituttet. Bildet er fra høydebassenget på Askøy der det er funnet tarmbakterier. FOTO: Rune Sævig

FHI: Campylobacter-bakterien fører sjelden til dødsfall

På 20 år har det vært sju registrerte dødsfall hvor tarmbakterien Campylobacter har vært en direkte eller medvirkende årsak, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).