Tidligere har studier vist at barn og unge kan være mer utsatt for å utvikle narkolepsi — sovesyke - etter vaksinen. Nå viser nye studier fra Sverige og Finland at også voksne personer kan utvikle narkolepsi.

Denne forskningen vil få konsekvenser for hvordan Norsk pasientskadeerstatning (NPE) vurderer saker om voksne.

— Vi har allerede gitt medhold til fire voksne som har fått narkolepsi etter vaksineringen med Pandemrix, forteller direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE. Han sier at flere kan ha rett til erstatning på dette grunnlaget.

NPE har hatt flere saker på vent i påvente av de svenske og finske studiene.

— Vi følger godt med på hva som skjer med forskningen rundt personer som har blitt vaksinert med Pandemrix, og når resultater som dette kommer fram, så er det naturlig at det får betydning for de vurderingene vi gjør, sier Jørstad.