— Vi mener det er nødvendig med et påbud for å redde liv. Det er som i bil. Det hjelper ikke å ta på bilbeltet etter at ulykken har skjedd, sier Røde Kors-president Sven Mollekleiv til Tønsbergs Blad.

I dag krever fritids- og småbåtloven at det er rednings- og flyteutstyr om bord i fritidsbåter, men utstyret må ikke nødvendigvis være i bruk.

I fjor omkom 61 mennesker i drukningsulykker i Norge. I løpet av første halvår i år er 42 omkommet, ifølge tall fra Norsk Folkehjelp. Flertallet av de omkomne er nordmenn.

— Sannsynligheten for å omkomme ved at du havner i sjøen er tolv ganger større uten redningsvest. Å få flere til å bruke vest er det enkelttiltaket som umiddelbart vil gi størst effekt på dødstallene for ulykker med fritidsbåt, mener Mollekleiv.

Forslaget møter motbør fra båtførere som er kritiske til å måtte kjøre med redningsvest. Røde Kors tror det trengs en holdningsendring for at redningsvesten skal bli en naturlig del av båtturen.

Tidligere i juli ble det kjent at Sjøfartsdirektoratet skal bruke 1,4 millioner kroner i året på slikt holdningsskapende arbeid etter at Nærings- og handelsdepartementet åpnet pengesekken. (©NTB)