38-åringen er også tiltalt for frihetsberøvelse, der frihetsberøvelsen har betydd «ualminnelige lidelser» for 16-åringen, opplyste statsadvokaten på en pressekonferanse tirsdag.

— Tiltalen gjelder overtredelse av straffelovens paragraf 233, første og andre ledd, altså forsettlig drap. Vi mener han har begått dette for blant annet å skjule bortføring av Sigrid eller å unndra seg straff for dette. Vi mener derfor det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Tiltalen omfatter også straffelovens paragraf 223, første og andre ledd, om frihetsberøvelse, sa Prebe tirsdag.

Hun la til at det gjenstår spørsmål i saken. Politiet vet ennå ikke nøyaktig tidspunkt for drapet og heller ikke på hvilken måte Sigrid Schjetne ble drept.

— Dette er spørsmål vi skulle hatt svar på, og ikke minst er dette spørsmål Sigrids familie svært gjerne skulle ha hatt svar på. Men slik vi vurderer det, er dette ikke avgjørende for selve straffesaken. Vi mener å kunne føre bevis i retten, sa Prebe.

Tilregnelighet

Påtalemyndigheten mener 38-åringen bør dømmes til psykisk helsevern.

— Slik saken står i dag, foreligger det tvil om tilregneligheten. Det har sin bakgrunn blant annet i uenighet som foreligger blant de rettsoppnevnte sakkyndige i saken, sa Prebe.

Oslo tingrett oppnevnte tre sakkyndige for å vurdere 38-åringen. To av dem mente han var tilregnelig, mens den tredje mente han var utilregnelig. En helhetsvurdering gjør at påtalemyndigheten mener tvungent psykisk helsevern er riktig.

— Det vil bli nedlagt påstand om straff dersom bevissituasjonen senere skulle tilsi det. Det betyr at påtalemyndigheten først tar endelig stilling til dette når alle bevis er ført for tingretten og vi skal nedlegge påstand, sa Prebe tirsdag.

September

Saken henlegges for den 65 år gamle mannen som også har vært siktet i saken.

Den 38 år gamle mannen har hele tiden hevdet sin uskyld og er skuffet over tiltalen, opplyser hans forsvarer John Christian Elden til NTB.

16 år gamle Sigrid Giskegjerde Schjetne forsvant 5. august i fjor fra villastrøket ved Østensjø i Oslo, der familien bodde. Først en måned senere, 4. september, ble hun funnet i et skogsområde i Oppgård i Akershus, rett utenfor Oslo.

Rettssaken mot 38-åringen er berammet til 16. september i Oslo tingrett. Det er avsatt tre uker til saken.