22. juli-kommisjonen ber om unntak fra offentlighet