Kommunen ser ikke problemet

Ifølge plansjef Mette Svanes har Bergen en større utfordring med å skaffe nok næringsareal enn boliger.