Årsaken er ifølge Vårt Land at programmet statsminister Erna Solberg la fram i sin regjeringserklæring var mindre provoserende og langt vennligere enn ventet.

— Jeg er positivt overrasket over hvor mye hensyn de har tatt til de små partiene i denne omgangen, sier fylkesleder Ove Gundersen i Aust-Agder.

Flere andre fylkesledere avisen har snakket med er også svært positive, og i kjernefylkene skal det være stemning for en diskusjon om partiet likevel bør gå inn i en regjering etter at de blåblå har fått ha hånden på rattet en stund.

— Fremover blir oppgaven å evaluere om vi gjorde det rette valget eller om vi bør søke makt, sier fylkesleder Pål Kårbø i Hordaland.

Partileder Knut Arild Hareide er også åpen for en debatt om regjeringsdeltakelse.

— Jeg opplever at partiet er fornøyd med det valget vi har tatt. På et tidspunkt er det viktig å ta en debatt, men ikke nå, sier han.