Statssekretær Lars Øy ved Statsministerens kontor (SMK) sendte derfor mandag et brev til lovavdelingen i Justis— og beredskapsdepartementet der han ber om at det gjøres «en nærmere vurdering av adgangen til å unnta slike kundelister fra offentlighet», skriver Dagens Næringsliv.

Bakgrunnen for brevet er at Bård Vegar Solhjell (SV) henvendte seg til SMK og ba om at det ble gitt innsyn i kundelistene fra konsulentselskapet First House, som Listhaug jobbet for før hun ble hentet inn som statsråd.

Taushetsplikt

Landbruksdepartementet mener at kundelistene per i dag ikke kan offentliggjøres av departementet på grunn av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt av konkurransemessige årsaker.

Departementet har imidlertid skrevet brev til Listhaugs tidligere arbeidsgiver First House og bedt om PR-byråets samtykke til å offentliggjøre listene. First House har sagt at de vil ta stilling til saken onsdag eller torsdag denne uken.

- Underlig

Ifølge avisa Vårt Land er det flere eksperter på offentlig forvaltning som stusser over departementets nei til å offentliggjøre statsrådens kundeliste.

Jussprofessor Erik Boe ved Universitetet i Oslo kaller beslutningen for «underlig» og mener taushetsplikten ikke kan gjøres gjeldende for kundelistene.

Professor i juss ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, peker på at departementet først viset til at taushetsplikten var av hensyn til kundene, for deretter å argumentere for at det er hensynet til First House som er årsaken.

— Men jeg kan ikke se at First House har kommet med noen grunn som er god nok, sier Bernt.

Ifølge Dagsavisen har de rødgrønne nå skrinlagt truslene om kontrollsak mot statsråden for å få ut kundelistene. De ønsker heller å lage en ny lov som skal sikre at nye regjeringsmedlemmer må vise fram sin kundeportefølje hvis Stortinget ber om det. (©NTB)