Regjeringen regner med å spare 82 millioner kroner på å øke antallet dager fra 10 til 20, og ytterligere 62 millioner på andre endringer i regelverket for permitteringer, skriver Dagens Næringsliv.

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) vil også redusere antall uker en permittert ansatt kan få dagpenger fra Nav, fra 30 til 26 uker. Regjeringen vil samtidig fjerne liberale permitteringsregler i fiskeindustrien.

Vanskeligere for små

Regjeringen begrunnet forrige uke endringene med at arbeidsmarkedet i hovedsak er stabilt, og mente at det er ønskelig å motvirke et unødig omfang av permitteringer. Usikkerheten ved å være permittert over lengre tid kan være mer belastende enn å måtte finne nytt arbeid, fastslår regjeringen i sitt budsjettforslag.

— Regjeringen gjør det vanskelig for små og mellomstore bedrifter som opplever motgang. De har vanligvis dårligere soliditet og færre å dele belastningen på, sier administrerende direktør Lars-Erik Sletner i Bedriftsforbundet til Dagens Næringsliv.

Bedriftsforbundet mener resultatet av å doble arbeidsgiverperioden vil være at flere bedrifter sier opp folk raskere i stedet for å bruke permittering som et virkemiddel for å beholde ansatte.

Bedriftsforbundet stiller også spørsmål ved framstillingen av arbeidsmarkedet som stabilt og ved tilstrammingen av Navs praksis for dagpengeutbetaling. Sammen med et nytt permitteringsregelverk vil situasjonen bli enda vanskeligere, mener Sletner.

- Rammer de svakeste

LO-leder Gerd Kristiansen var svært overrasket over innsparingen på totalt 146 millioner kroner da regjeringens budsjettforslag ble lagt fram forrige uke. Hun er ikke i tvil om at de rammer de svakeste.

— Det er ille at det er de som allerede har havnet på utsiden, som skal rammes hardest, sa Kristiansen til NTB.

Regjeringen foreslår også kutt i en rekke andre arbeidsmarkedstiltak, som til sammen skal gi en besparelse på 250 millioner kroner.

Kristiansen påpeker at særlig fiskeindustrien vil bli rammet. Fiskerinæringen er preget av store sesongvariasjoner, og har derfor har hatt mange særordninger i regelverket om permitteringer.

— Dette kan bety den visse død for mange bedrifter. Vi må ikke slå beina under bedriftene før man har rammer på plass som sikrer lønnsomheten i næringen, framholdt LO-lederen.

- Dramatisk

Heller ikke i anleggsbransjen falt innsparingsplanene i god jord. Også her ser man at oppsigelser kan bli løsningen for mange.

— Dette er en dramatisk endring for anleggsbransjen. For mange bedrifter kan dette bety at man velger oppsigelser framfor permittering, noe som kan medføre at verdifull kompetanse forsvinner fra bransjen, sa administrerende direktør Trond Johannesen i Maskinentreprenørenes Forbund.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund uttalte på sin side at hun i utgangspunktet ikke er negativ til forslaget, og fastslo at det er de store linjene i budsjettet som er viktig.

— Vi kan ikke ta for gitt at velferden kan fortsette på dagens nivå, sa hun.