- For kort vei fra tanke til ytring

Mange i rettssystemet - også advokater, dommere og statsadvokater - innser ikke de rettslige konsekvensene av sine ytringer.