- Planla terrorangrep mot Norge

PST bekrefter at siktelsen mot de tre i terrorsaken gjelder et angrep som skulle finne sted på norsk jord.