I dag er det forbudt å snakke i håndholdt mobiltelefon når man kjører. Å sende tekstmeldinger og surfe på nettet er imidlertid lovlig. Det vil Vegdirektoratet sette en stopper for.

Forsikringsbransjen har registrert en økning av ulykker i trafikken som skyldes at sjåførene er mer opptatt av å sjekke Facebook, epost og sende tekstmeldinger enn å følge med på veien, skriver Dagsavisen.

Bare i fjor utbetalte forsikringsbransjen 800 millioner kroner i forbindelse med påkjøring bakfra. Mange av ulykkene skyldtes uoppmerksomhet på grunn av fomling med smarttelefonen.

I 2000 ble det forbudt å snakke i mobiltelefoner som ikke er fastmontert. Nå mener Vegdirektoratet at lovteksten har gått ut på dato, og etter to høringsrunder er et nytt forslag snart på vei til behandling i Samferdselsdepartementet..

— Det vil ikke bli tillatt å sende SMS eller surfe på nettet, uansett om telefonen står i holder eller ikke, sier saksbehandler Ylva Sundt i Vegdirektoratet.

Det eneste som vil bli tillatt, er oppstart og avslutning av samtaler.