— Utvalget har fått et ganske bredt mandat og det har de fulgt. Derfor har de reist denne problemstillingen som knytter seg til bruk av religiøse symboler i tilknytning til uniform. Nå er det sånn at regjeringen behandlet denne saken i 2009 og har tatt sitt standpunkt. Det er ikke tillatt med bruk av religiøse symboler i tilknytning til politiuniform, sa statsråden.

Hun pekte samtidig på at hijab-spørsmålet også ble behandlet på Arbeiderpartiets landsmøte i 2011.

— Der ble dette standpunktet bekreftet og jeg ser ikke for meg at vi kommer til å endre det i overskuelig framtid, sa Tajik under pressekonferanse i forbindelse med framleggingen av utredningen fra Tros- og livssynsutvalget mandag.