I dag fungerer det slik at myndighetene setter et tak på hvor mange leger de forskjellige sykehusene kan ansette. Dette ble gjort for å sikre nok leger til sykehusene i distriktene. Men ordningen har blant annet ført til at Akershus universitetssykehus ikke har klart å skaffe seg god nok legedekning, skriver Aftenposten.

— En for rigid ordning som ikke fungerer godt nok lenger, sier Støre.

Han foreslår derfor å avvikle kvotesystemet, som han kaller utdatert.

— Folk flytter, og helsebildet endrer seg. Derfor må vi ha sykehus som kan ansette de spesialistene de trenger når de trenger dem. Vi må gjennomgå de godkjenningsordningene og reguleringer som i dag står i veien for gode omstillinger, sier han.

Støre frykter ikke at dette vil føre til at sykehusene i distriktene kan risikere legemangel.

— Vi vil ikke frasi oss styringsmuligheter med dette grepet. Men dagens situasjon er slik at sykehus har råd til å ansette leger og kan behandle flere ved å gjøre det, sier helseministeren.

Legeforeningens president Hege Gjessing er fornøyd med Støres utspill.