— Vi bruker smartboard og ser på ulike ting på nett i spisetiden. Det er ofte en del av et opplegg vi har. Men vi leser også, sier rektor Kari Kvalheim ved Midtun skole.

Hun er en av flere rektorer BT har snakket med, som forteller at det er vanlig å vise elever klipp fra TV-programmer mens de spiser. Dette kan være klipp fra barnesatsingene til NRK og TV 2, eller klipp fra Youtube. Det skjer også at barna blir vist filmer eller programmer på SFO.

Stillesitting

Slik TV-titting fikk far Krister Hoaas til å reagere. Han har barn på Paradis skole, og mener de får for mye tid foran skjermen.

— Vi er mange foreldre som prøver å begrense skjermtiden for barna våre, og jeg ser ingen grunn til at skolen skal drive dette ytterligere opp. Hvis det blir brukt som underholdning for elevene, synes jeg det er en lettvint og billig løsning som skoler burde holde seg for gode til, sier han.

I helgen skrev han om temaet både på Facebook og Twitter og fikk mye respons fra andre med barn. Flere ga inntrykk av å være overrasket og bekymret over hvor mye barna oppgir at de ser på TV i skoletiden.

Hoaas understreker at han forstår at flere typer TV-programmer kan være nyttige i undervisningssammenheng, men er opptatt av at det likevel ikke blir for mye.

— Stillesitting er ett av våre største folkehelseproblem. Jeg mener også det er ekstra problemer knyttet til å vise programmer i spisepausen. Det å se på TV samtidig som man spiser er knyttet til overvekt hos barn. I tillegg kan de minste barna ha problemer med å multitaske. Jeg hører om en del barn som kommer hjem uten å ha rørt matboksen, sier han.

Oppfordrer til nyheter

Marianne Herland er rektor ved Paradis skole. Hun kan ikke si nøyaktig hvor mye TV elevene ser i skoletiden, men mener det ikke er mye. Vanligst er det at elevene får se Supernytt, NRKs nyhetssending for barn, i spisetiden.

— Det er noe jeg har oppfordret til, for mange barn ser ellers ikke nyheter. Noen ganger har vi også brukt serier, dersom de tar opp temaer som kan være bra for klassemiljøet eller lignende. Men det blir ikke vist mer enn små snutter på fem, eller maks ti minutter, sier rektoren, og understreker at lærerne også driver høytlesning for barna.

På SFO kan det være vanskeligere å få til høytlesning, da ikke alle som jobber der behersker norsk like godt.

— Men da velger vi heller lydbøker enn TV og film, sier hun.

  • Har du barn? Da vil vi gjerne ha din hjelp. Svar på BTs førjulsundersøkelse her.

- Må ikke bli for mye

På Midtun skole er det opp til hver enkelt lærer å bestemme hvordan spisetiden skal brukes. Noen ganger er det høytlesing, andre ganger ser elevene på programmer.

— Ofte er det barna som ønsker å se noe, og ber om det. Det finnes mange gode programmer som ligger på nett og kan brukes, sier rektor Kvalheim.

Også på Hellen skole er det lærerne som styrer hvordan spisepausen brukes. Rektor Dag Hugaas sier de har diskutert at det ikke må bli for mye TV-seing.

— Noen foreldre syns det har vært for mye. Derfor har vi diskutert at det ikke bare må være det som skjer. Elevene kan jo også bli lest for, eller snakke sammen, sier han.

Ved noen skoler er elevenes spisepause en del av undervisningstiden. Det vil si at det både skal spises og drives pedagogisk arbeid i matpausen. Ved Aurdalslia skole gjør det at lærerne noen ganger viser TV til barna.

— Vi kan ikke tvinge inn for mye film eller lærestoff, slik at elevene glemmer å spise. Innimellom vises det innslag fra for eksempel Supernytt til de mindre klassene, men på veldig mange trinn er det bare lesing. Vi har metodefrihet, men har sagt at TV skal knyttes opp til noe pedagogisk arbeid, sier rektor Paal Nysæther.

Bare lesing

På Varden skole har de bevisst valgt å slutte med TV-titting i matpausen. Der er det utelukkende høytlesing som gjelder.

— Tidligere har det vært litt mer opp til hver lærer, der noen valgte å bruke TV som avslapning i pausene. Jeg tenker at det er mye bedre å bli lest til. Det blir et annet fokus, man samles om å ha en litterær opplevelse, sier rektor Bjørg Wangen.

- Et paradoks

Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elisabeth S. Gundersen, kjenner ikke til at de har fått henvendelser fra foreldre som reagerer på for mye TV-titting i skoletiden.

— I den grad skolen klarer å formidle hva de ønsker å oppnå, tror jeg det skal godt gjøres at foreldrene har motforestillinger. Men, det er viktig at skolen gjør dette i dialog med foreldrene, sier Gundersen.

Hun mener det ikke er nok å ta opp et slikt tema med klassekontakten, men mener det hører hjemme på et foreldremøte eller i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU).

— Men, det er et paradoks at barn sitter inne og ser på TV samtidig som vi snakker mye om manglende fysisk aktivitet i skolen, sier Gundersen.

NB: Krister Hoaas er tidligere journalist i BT.

Hvor mye tv er det greit at barna ser i spisetiden? Diskuter under.