Samtalene kom i gang fredag morgen, men ved lunsjtid hadde partene gått hver til sitt, ifølge NRK. Partene vil sitte hver for seg utover dagen for å gjøre opp status i sonderingene, etter det NRK erfarer.

NTB melder nå at partene møtes igjen klokken 15 fredag ettermiddag.

Samtalene har de siste dagene vært preget av strengt hemmelighold. Lærerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonen KS har vært enige om å holde helt tett. Hvor og når møtene har foregått, er blitt holdt hemmelig. Ingen andre enn de involverte vet heller hvilke muligheter som drøftes i samtalene.

— Partene er enige om å ikke uttale seg til mediene mens sonderingene pågår, uttalte kommunikasjonsrådgiver Marianne Fromreide i KS torsdag.

Ingen henvendelse til Isaksen

De fire lærerorganisasjonene møtte KS til det de kalte innledende sonderinger torsdag. Da partene gikk fra hverandre, var de enige om å ta opp tråden igjen fredag morgen.

Det er ifølge Kommunal Rapport grunn til å tro at partene vil forsøke å koble inn regjeringen på en eller annen måte, for å få hjelp til å finne en løsning.

Det kan bli aktuelt å be om mer penger til etter- og videreutdanning, lette på krav for å redusere rapportering og kjøpe lærerne fri fra administrative oppgaver, har KS-leder Gunn Marit Helgesen (H) antydet.

Kunnskapsdepartementet opplyste fredag til NTB at de ikke har fått noen formell henvendelse om dette, og foreløpig kjenner utspillet bare gjennom mediene. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har hittil ikke svart på om han eventuelt vil ha noe å by på.

7700 i streik

Samtidig fortsetter streiken for fullt. 2200 nye lærere ble tatt ut torsdag. Nytt er det at de yngste elevene ikke lenger er forskånet fra arbeidskonflikten. Totalt er nå rundt 7700 lærere i streik.

Lærerne nektet å akseptere arbeidstidsavtalen som ble tilbudt av KS under forhandlingene og meklingen på forsommeren. Den innebærer pålegg om mer bundet tid på skolen, større makt til rektor i forvaltningen av lærernes arbeidstid og dårligere ordninger for lærere som pålegges å ta vikartimer for kollegaer.