• LOVBRUDD: Klima- og forurensningsdirektoratet har gjennomført tilsyn av oljevernberedskapen ved Statoils fem installasjoner på Haltenbanken, og funnet en rekke lovbrudd. FOTO: SCANPIX

Statoil mangler beredskap

Statoil bryter lovverket om oljevernberedskap på en rekke punkter, viser tilsyn på Haltenbanken. Utslipp kan få alvorlige følger for miljøet.