40 prosent av dette er olje som ennå ikke er funnet, mens 60 prosent ligger i eksisterende felt og tidligere funn.

— Så langt har petroleumsnæringen skapt verdier for samfunnet for i overkant av 11.000 milliarder kroner, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Siden 1967 er det gjort over 400 funn på norsk sokkel. Halvparten av disse er bygget ut eller under utbygging. Det vurderes å bygge ut ytterligere 24 prosent av disse funnene. De fleste av disse funnene er relativt små.

— For at det skal kunne realiseres, må kommende utbygginger bli større enn det som ligger i dagens planer, flere tiltak for å øke utvinningen må gjennomføres og det må gjøres nye funn, skriver direktoratet i pressemeldingen. (©NTB)