Den ekstra potten kommer i tillegg til de 150 millioner kroner til tvangsreturer som allerede er inne i årets statsbudsjett, og forslaget blir lagt fram i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett onsdag, skriver VG.

Anundsen sier til avisen at bevilgningen er todelt. De første 17,5 millionene skal brukes til å øke antallet utsendelser i år fra 6.700 til 7.100 personer. I tillegg skal Oslo politidistrikt få 10 millioner kroner ekstra for å intensivere etterforskningen av kriminelle som oppholder seg ulovlig i Norge.

— Det er viktig for oss å sette Oslo-politiet i stand til å kunne foreta raskere utsendelser. Det å få sendt ut flere vil ha stor betydning for kriminalitetsbildet da mange av disse livnærer seg på å begå lovbrudd mens de er her. Det kan vi ikke akseptere, sier justisministeren.

Revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram onsdag.