• SKREV RAPPORTEN: Rettspsykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen. FOTO: HÅVARD BJELLAND

- Vesentlige mangler ved rapporten

Den rettsmedisinske kommisjon mener fortsatt det hefter «vesentlige mangler» ved sakkyndig-erklæringen som konkluderer med at Breivik er tilregnelig.