- For få som velger utradisjonelt

Over halvparten av norske utvekslingselever ønsker å reise til USA. Det skaper hodebry for de norske utvekslingsorganisasjonene.