— Det vil for all framtid være svært mange voldtektsofre som må se gjerningsmannen gå fri, sier Maurud som er leder i Oslo statsadvokatembete til Aftenposten.

Lørdag skrev Aftenposten at over 80 prosent av alle voldtektsanmeldelser i Oslo i 2011 og 2012 ble henlagt. Av 501 anmeldelser endte kun 27 med domfellelse, ifølge tall fra Oslo politidistrikt og domstolene. Maurud kaller antallet saker som blir henlagt, skyhøyt. Problemet er at denne typer saker er svært krevende for politiet.

— Antallet henlagte anmeldelser for voldtekt kommer derfor til å forbli så høyt, sier Maurud.

Ni av ti henleggelser i 2011 og 2012 skyldtes ukjent gjerningsmann eller bevisets stilling.

— En voldtektsanmeldelse blir alltid tatt alvorlig og etterforsket grundig. Men for at vi skal kunne ta ut tiltale mot noen, må vi være overbevist om at bevisene vil holde til en domfellelse i retten, sier påtaleleder Beate Brinch Sande ved seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.