Det er særlig blant den yngre delen av befolkningen at snusbruken øker. Folkehelseinstituttet er bekymret over at det snart vil være flere snusbrukere enn røykere i Norge hvis trenden fortsetter.

Hele 26 prosent av menn og 13 prosent av kvinner mellom 16 og 24 år snuser nå daglig, og i fjor var det omtrent like vanlig for menn å snuse som å røyke. Totalt sett snuser 13 prosent av befolkningen daglig.

15 prosent menn og 14 prosent kvinner oppgir at de røyker daglig, mens 10 prosent beskriver seg som av og til-røykere. Fortsatt er det aldersgruppen 45-64 år som har flest røykere, der oppgir 22 prosent at de røyker daglig.

Rapporten fra Folkehelseinstituttet viser også at 8 prosent av kvinnene røyker mens de er gravide, mens det ikke foreligger noe tallmateriale når det gjelder kvinner som snuser under svangerskapet. Snusbruk er like skadelig for fosteret som røyking, og informasjon om snusbruk vil derfor inngå i et nytt elektronisk helsekort for gravide som er under planlegging.

Som tidligere undersøkelser viser også Folkehelserapporten 2014 at de voksne som røyker mest har lavere utdanning enn de som røyker lite. Snusbruk er imidlertid jevnt fordelt på befolkningen uavhengig av utdannelse og økonomi.