• STYRTE SPORING: Gunnar Hagen i Landbruks- og matdepartementet har jobbet for å få til en løsning med elektronisk sporing av matvarer i Norge. Forsøket strandet. Løsningen ble for dyr, det er usikkert om systemet i det hele tatt kan brukes i det omfanget man planla, og næringen vil ikke ha løsningen. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Matsporingen som sporet av

Staten har de siste syv årene forsøkt å utvikle en elektronisk sporing av norske matvarer. Nå blir prosjektet stanset.