PST: - Ingen økt trussel

Terrorhandlingene medfører ingen økning i trusselen fra kjente høyreekstreme eller venstreekstreme miljøer i Norge, mener PST.