Resten av sammenhengen forklares med ulike miljømessige faktorer, skriver Aftenposten. Funnene kommer fram i en tvillingstudie Folkehelseinstituttet har gjort i samarbeid med Universitetet i Oslo.

Ved å sammenligne hvor like eneggede og toeggede tvillingpar er i tilfredshet og depresjonsrisiko, fant forskerne ut hvor stor del av variasjonen mellom mennesker som kan forklares av henholdsvis gener og miljø.

— Hvor optimistiske vi føler oss er i stor grad styrt av genene, men det er mulig å lære seg teknikker og bevisst jobbe med å forbedre sin egen livskvalitet, sier forsker Ragnhild Bang Nes fra Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.

På grunn av genetiske faktorer, er det stor stabilitet i hvor tilfredse vi er livet igjennom.

— Arvelighet viser til viktigheten av gener samlet sett for forskjellene mellom mennesker, sier Nes.